• slide image
  • slide image

Sản Phẩm

Bánh 6 mâm

liên hệ

Bánh 6 mâm

Thùng nhựa 70L

liên hệ

Thùng nhựa 70L

Bánh 2 tấc

liên hệ

Bánh 2 tấc

Xe V dày bánh 10

liên hệ

Xe V dày bánh 10

Thùng phi

liên hệ

Thùng phi

Bánh 5 tấc

liên hệ

Bánh 5 tấc

 Xe tuýp bánh 10 đặc biệt

liên hệ

Xe tuýp bánh 10 đặc biệt

Xe tuýp thùng nhựa bánh 10

liên hệ

Xe tuýp thùng nhựa bánh 10

Thùng tôn

liên hệ

Thùng tôn

Bánh 3 tấc

liên hệ

Bánh 3 tấc

Xe V bánh 10

liên hệ

Xe V bánh 10

Bánh 1 tấc

liên hệ

Bánh 1 tấc

CƠ SỞ SẢN XUẤT XE RÙA TRƯỜNG TUẤN